OHSAS 18001

گواهینامه ایمنی و بهداشت محیط و پرسنل

ISO10002

گواهینامه ارزیابی شکایات مشتری

ISO9001

گواهینامه مدیریت کیفیت

ISO10004

گواهینامه رضایتمندی مشتری

ISO10015

گواهینامه ارزیابی عملکرد کارکنان

5S

گواهینامه نظام آراستگی
درباره مهد و پیش دبستانی گنجینه ها

betaکلیه پرسنل گنجینه ها براین باورهستند که آموزش برای هرانسان از زمان به دنیا آمدن فرد ، قابل تعریف وطبقه بندی می باشد .نگاه صحیح والدین به نشانه های اولیه و به محیط اطراف وپرورش این نشانه ها نقش مهمی درشکل گیری آرمانی شخصیت کودک درآینده می گذارد.

دیدگاه آموزشی مربیان این مجموعه با در نظر گرفتن روح، جسم و روان كودكان وشناسايی طبيعت پیرامون و توجه به توانايی ها و استعداد‌های اوليه‌ی كودكان و بدون توجه به پارامترهای تبعيض آميز ( نژاد، ژن و… ) وتقویت حواس پنج گانه درلمس و ارتباط مستقیم ایشان با محیط اطراف به عنوان تجربه ای عملی شکل میگیرد.

  پرسنل گنجینه ها، پتانسيل‌ها و توانايی ‌های کودکان را طبقه بندی وبرای آن‌ها ارزش قايل می‌شود و به همه‌ی كودكان خطاب میكند كه توانايی‌های ذاتی خودشان را بيدار كرده  وآنها را تقويت كنند.

        علاوه بر اين‌ها آن‌ها ياد می‌گيرند آواز بخوانند، موسيقی بنوازند، طراحی كنند، نقاشی بكشند،  خوب و واضح صحبت كنند ، به صورت مستقل فكر كنند با هماهنگی كار كنند و به ديگران احترام بگذارند. صبر داشته باشند و صبر کنند . آن‌ها معمولاً ياد می ‌گيرند كه چه طور در كارها با هم هماهنگی و هم‌كاری داشته باشند، فعاليت‌های هنری و اجتماعی انجام دهند.

alpha   توجه وتقویت مهارت خوب شنيدن ، مهارت خوب دیدن و دیگر حواس از جمله ارکان پایه ای آموزشی در گنجینه ها می باشد .هدف مربی از اين كار اين است كه توانايی ‌های كودكان را با ايجاد يك جو مناسب در كلاس كشف كند و اشتياق ذوق و علاقه‌ی كودكان را افزايش دهد. امید است که گنجینه ها ، نقشی سازنده و مفید در شکل گیری شخصیت فرزند شما در آینده ای نه چندان دور ایفا کند.

  • فضایی به مساحت 1500 متر مربع و 2 حیاط بزرگ آموزشی و تفریحی
  • کارگاه های آموزشی علوم و ریاضی و مهارت های زندگی
  • برنامه های آموزشی مدرن ، کوتاه مدت و بلند مدت
  • دارای استخر شنای آموزشی
مرکز رفاه کودک و خانواده

عنوان 1
عنوان 2
عنوان 4
عنوان 5

آخرین اخبار